Yazarlar

Teknolojinin Çocuğun Gelişimine Etkileri

Yaşadığımız dönem  ‘’Teknoloji Çağı’’ olarak adlandırılmaktadır ve genç olsun yaşlı olsun herkes teknoloji ile iç içe yaşamaktadır. Özellikle de çocukların teknoloji ile iç içe olması oldukça büyük zararlar doğurmaktadır.  Bu nedenle teknolojinin ne kadar kullanılması gerektiği hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Çocukların teknolojiye olan ilgileri dediğimizde aklımıza televizyon, bilgisayar, telefon, tablet ve yoğun olarak internet gelmektedir. Teknolojinin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanları da oldukça fazladır.
Çocukların bilgisayar, internet vs. teknolojik cihazlar ile vakit geçirmeleri sosyal, bilişsel ve duygusal açıdan sorunlar doğurmaktadır. Özellikle de iletişim kurmalarını engelleyerek anti-sosyal hale gelmelerine neden olur.
Hiçbir ebeveyn çocuğunu göz göre göre teknolojinin esiri haline getirmek istemez. Zihinlerine zarar vermek ve gelişimlerini olumsuz yönde etkilemek istemez. Bu nedenle anne baba olarak çocuğumuz ile teknoloji arasındaki dengeyi gözetmeli ve teknolojiden yalnızca ihtiyacı olduğu kadar yararlanmasına müsaade etmeliyiz.
Örnek vermek gerekirse;
İNTERNET
Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biridir. Bugün hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri olmuştur. Çekiciliği bu kadar açık olan internet, aynı zamanda çocuk yönünden bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.
1)FİZİKSEL ETKİLER
Fiziksel etkiler dediğimizde, doğrudan sağlığı tehdit eden problemleri anlıyoruz. Yetişkinler için bile potansiyel olan bu etkiler, gelişmekte olan çocuklar için çok daha büyük risk taşıyordur. Üstelik çocuklar, direkt olarak bir değerlendirme yapamayacakları için, anne-babaların iyi gözlemler yapması gerekmektedir.

*Görme Problemleri
*Duruş-iskelet sorunları
*Radyasyon riski
*Az hareket etmekten kaynaklanan fiziki problemler fiziksel etkilerden yalnızca birkaç tanesidir.
2)PSİKOLOJİK ETKİLER
İnternetin çekiciliğine kapılıp, zamanının çoğunu bilgisayar karşısında harcayan çocuklarda belli bir süre sonra ‘’internet bağımlılığı’’ söz konusu oluyor.
İnternet bağımlılığı,  davranışsal bir bağımlılıktır.

*Bilgisayarda giderek daha fazla zaman harcama
*İçe Kapanma
*Göz Teması kurmada problemler
*Toplumsal yaşamdan soyutlanma
*Yaşıtlarından çekilme
*Yoksunluk belirtileri (bağlantı kesildiğinde sinirlenme, titreme, aşırı hırçınlık, çevreye zarar verme vs.)

Gibi etkiler doğurmaktadır.

 

3) SOSYAL ETKİLER
İnternetin, karşılıklı etkileşime de olanak tanıdığını belirtmeliyim. Sanal dünyadaki ilişkilerle, gerçek ilişkiler arasındaki fark, çocuklar tarafından tam olarak ayrımlaştırılamamaktadır. Fiziksel kimliklerini ortaya koymaksızın, sohbet odalarında dolaşmanın tehlikesi, ileri yıllarda gerçek sosyal hayattan çekilme davranışları ile kendini gösterebilecektir. Uzun süre internette chat yapan çocukların gerçek hayatta arkadaş edinme sıkıntısı çektiği yapılan araştırmalarla saptanmıştır. Bir araştırmada WEB gezintilerinde, çocukların kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda cevap en çok “yalnız” olmuştur. Bu yalnız çocuklar, giderek toplumda iletişim kurmakta zorlanmakta, topluma karşı olumsuz duygu ve düşünceler beslemeye başlamaktadır.
Ayrıca yine bir araştırmada, aşırı internet kullanan çocukların daha az kitap okudukları saptanmıştır.

Ebeveynler bu teknolojik devrim karşısında güç mücadelesine girmeden galip çıkmayı bilmelidirler. Bu da ancak kararlı ve tutarlı davranmakla mümkündür. Her zaman kontrol ebeveynde olmalıdır. Teknolojinin kullanım süresi konusunda sınır çizilmeli ve mutlaka uyulmalıdır.

BEYZA AKSAKER

Bir Cevap Yazın